หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา
ข่าว กิจกรรม นักศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมดนตรีในสวนสร้างสุขรอยยิ้มในสวนสุนันทา
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ สุขก้อน รองคณบด ...
2023-03-31 10:47:12
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคเรียนที่ 1/2566
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นัก ...
2023-03-31 10:41:11
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้านิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2565
วันที่ 15 มีนาคม 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี รองคณบดีฝ่ายกิจ ...
2023-03-30 14:08:58
ข่าวย้อนหลัง