หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา
ข่าว กิจกรรม นักศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้านิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2565
วันที่ 15 มีนาคม 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี รองคณบดีฝ่ายกิจ ...
2023-03-30 14:08:58
ข่าวย้อนหลัง