หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา
ข่าว กิจกรรม นักศึกษา

การจัดการวิศวกรรม (Engineering Management)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565  ส ...
2022-03-08 15:13:33
วิศวกรรมหุ่นยนต์ (Robotics Engineering)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565  ส ...
2022-03-08 14:05:04
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิช ...
2022-03-08 14:05:19
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นางสาว บัญนษร สันฐาน หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา เข้าร่วมประชาสัมพันธ์การรับสมั ...
2022-03-03 15:11:47
ข่าวย้อนหลัง