หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร
ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร

หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ร่วมประชุมวางแผนความร่วมมือการจัดกิจกรรม
เมื่อวันที่ 23 - 27 พ.ย. 2565 อาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ...
2023-01-10 13:41:52
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันวชิรวุธ”
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอ ...
2022-11-29 12:11:01
ข่าวย้อนหลัง