หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร
ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมพลิกโฉมพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมพลิกโฉมพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลเมื่อวันที่ 26 กันยายน 256 ...
2022-10-11 13:38:52
ข่าวย้อนหลัง