ผลการค้นหา : มาเลเซ

The Dean of Faculty of Industrial Technology gives students a diploma from University Putra Malaysia, Malaysia. In the exchange students and teachers.
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบวฺุฒิบัตรให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย ในโครงการแลกเปลี่ย ...
2018-01-31 09:48:30
Architectural and Design Students University Putra Malaysia Visit the Design Knowledge Center TCDC (Thailand Creative & Design Center)
นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมศูนย์ความรู้ด้านการออกแ ...
2019-03-27 16:27:01
Architectural and Design Students University Putra Malaysia Visit the magnificent Temple of the Emerald Buddha. (Wat Phra Kaew)
นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย เข้าชมความงดงามของวัดพระศรีรัตนศาสด ...
2019-03-27 16:26:49