หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ สร้างนวัตกรรมจากงาน RISEKATHON 2022
นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ สร้างนวัตกรรมจากงาน RISEKATHON 2022

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-08-11 12:46:43

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับนายพงศ์ภัค สงวนดีกุล นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ สร้างนวัตกรรมจากงาน  RISEKATHON 2022 ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ทำงานอยู่ในแวดวง innovation และผู้ที่สนใจงานในสาขานี้ได้มาลองทำจริง hack ปัญหาจริง และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสามารถช่วยให้องค์กรทั่วเอเชียสามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมในองค์กรได้รวดเร็วมากขึ้น สร้างสรรค์มากขึ้น และตอบโจทย์ทางธุรกิจมากขึ้นแบบก้าวกระโดด โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อ 9-10 กรกฎาคม 2565 และทีมผู้ชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท


Download