หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และทีมแนะแนวการศึกษา ได้เข้าแนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง จ.อ่างทอง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และทีมแนะแนวการศึกษา ได้เข้าแนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง จ.อ่างทอง

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-08-11 12:51:20

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิสมัย โสพันธ์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ อาจารย์ ปิยะวรรค์ ปิ่นแก้ว อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ และทีมแนะแนวการศึกษา ได้เข้าแนะแนวการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง จ.อ่างทอง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download