หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมรับฟังบรรยาย “เรื่อง ROS – based AI robotice education.” โดย Mr. Jerry Tan กรรมการผู้จัดการ จากบริษัท Lattel Robotics ประเทศสิงคโปร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมรับฟังบรรยาย “เรื่อง ROS – based AI robotice education.” โดย Mr. Jerry Tan กรรมการผู้จัดการ จากบริษัท Lattel Robotics ประเทศสิงคโปร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-08-09 14:13:35

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขา และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ เข้าร่วมรับฟังบรรยาย “เรื่อง ROS – based AI robotice education.” โดย Mr. Jerry Tan กรรมการผู้จัดการ จากบริษัท Lattel Robotics ประเทศสิงคโปร์ ณ ห้อง 4711B (Mobile Robot Workshop) อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download