หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับเชิญร่วมประชุมกับบริษัท S.B. Furniture Group เพื่อวางแผนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับเชิญร่วมประชุมกับบริษัท S.B. Furniture Group เพื่อวางแผนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-08-09 14:24:16

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ได้รับเชิญร่วมประชุมกับบริษัท S.B. Furniture Group เพื่อวางแผนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม ในการบูรณาการ งานวิจัย  การบริการวิชาการ สู่การเรียนการสอนในสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดยมี คุณสุพร ก้าวสัมพันธ์ (VP : Human Resources) คุณ อมร กิตติธนากร (Marketing and Sale Manager)  คุณเวียงชัย ยุพิน (Production Manager) และทีมงานฝ่ายผลิต ร่วมประชุม ณ.S.B. Furniture Industry Co., Ltd. อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี


Download