หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > พัฒนาระบบ“บริการแจ้งปัญหาการใช้อาคารเรียนแบบออนไลน์”ผ่าน Google from และพัฒนาผ่าน Application ในอนาคต
พัฒนาระบบ“บริการแจ้งปัญหาการใช้อาคารเรียนแบบออนไลน์”ผ่าน Google from และพัฒนาผ่าน Application ในอนาคต

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-08-09 14:28:55

พัฒนาระบบ“บริการแจ้งปัญหาการใช้อาคารเรียนแบบออนไลน์”ผ่าน Google from และพัฒนาผ่าน Application ในอนาคต

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย    

อาจารย์วรณัน วรมงคล สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมประชุมหารือ การพัฒนาระบบ“บริการแจ้งปัญหาการใช้อาคารเรียนแบบออนไลน์” ผ่าน Google from และพัฒนาผ่าน Application ในอนาคต เพื่อสะดวกในการติดตามการแก้ไขปัญหา และการแจ้งเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้อาคารเรียน ให้กับอาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน และผู้มาใช้งานในอาคารเรียน ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ณ ห้อง Lounge room อเนกประสงค์อาคาร 42 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download