หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > โครงการอบรม เส้นทางสู่การเป็น Full-stack Web Application Developer สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
โครงการอบรม เส้นทางสู่การเป็น Full-stack Web Application Developer สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-03-05 10:38:42

23 มกราคม 2563 อาจารย์ ธนภรณ์ พันธุปรีชารัตน์ ได้จัดโครงการอบรม เส้นทางสู่การเป็น Full-stack Web Application Developer สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยได้เชิญ คุณกฤษฎา เฉลิมสุข นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย เป็นวิทยากร ซึ่งจะมีการอบรมทั้งหมด 8 วัน ได้แก่ วันที่ 6 วันที่ 20 และวันที่ 29 กุมภาพันธ์ วันที่ 5 และวันที่ 19 มีนาคม วันที่ 2 และวันที่ 4 เมษายน 2563 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


Download