หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดดำเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดดำเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-10-17 14:53:28

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดดำเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดดำเนินการสรรหากรรมการ
สภาวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2559 โดยมีคณาจารย์ประจำคณะฯ เข้าร่วมการสรรหา ผลการเลือก ผศ.วีระ โชติธรรมาภรณ์ ได้รับตำแหน่งผู้แทนกรรมการสภาวิชาการ 
ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43


ชีวิน ชินดิลกวณิช : รายงาน


Download