หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > โปรแกรม "ระบบการเบิกวัสดุและยืมคืนครุภัณฑ์ สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม" ผลงานนักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในวิชาโครงงานสำหรับวิศวกรรม
โปรแกรม "ระบบการเบิกวัสดุและยืมคืนครุภัณฑ์ สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม" ผลงานนักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในวิชาโครงงานสำหรับวิศวกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2017-12-01 15:31:21

โปรแกรม "ระบบการเบิกวัสดุและยืมคืนครุภัณฑ์ สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม" ผลงานนักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในวิชาโครงงานสำหรับวิศวกรรม


เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รับมอบโปรแกรม "ระบบการเบิกวัสดุและยืมคืนครุภัณฑ์ สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม"
ซึ่งเป็นผลงานนักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในวิชาโครงงานสำหรับวิศวกรรม
เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงานของคณะฯ โดยนักศึกษาผู้ออกแบบได้แก่ 

นายไฟซ้อล เปาะโน , นายสหรัฐ พิจิตร์ , นายอนันต์ อันสุวรรณ ณ สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ชีวิน ชินดิลกวณิช : รายงาน