หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้" เรื่องการใช้งาน "G Suite For Education"
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้" เรื่องการใช้งาน "G Suite For Education"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2017-11-08 18:18:59

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้" เรื่องการใช้งาน "G Suite For Education"


เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้" เรื่องการใช้งาน "G Suite For Education" ซึ่งระยะเวลาการจัดโครงการเริ่มตั้งแต่วันที่ 1-3 พฤษภาคม และ 8-9 พฤษภาคม 2560 โดยจัดให้กับนักศึกษา
ประจำคณะฯ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-3 ตามตัวชี้วัดงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 42 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ชีวิน ชินดิลกวณิช : รายงาน
Download