หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมโครงการ English Camp "การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและการสื่อสาร (English for Living Communication Skill)"
นักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมโครงการ English Camp "การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและการสื่อสาร (English for Living Communication Skill)"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2017-11-08 18:19:40

นักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมโครงการ English Camp "การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและการสื่อสาร (English for Living Communication Skill)"


เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการ English Camp 
"การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและการสื่อสาร (English for Living Communication Skill)" ระยะเวลาการจัดโครงการเริ่มตั้งแต่วันที่ 1-3 พฤษภาคม และ 8-9 พฤษภาคม 2560
โดยจัดให้กับนักศึกษาประจำคณะฯ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-3 ตามตัวชี้วัดงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ณ ห้องประชุม 4701 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ชีวิน ชินดิลกวณิช : รายงาน
Download