หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการ "ปฏิบัติธรรมนำสุข"
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการ "ปฏิบัติธรรมนำสุข"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2017-11-08 18:20:25

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการ "ปฏิบัติธรรมนำสุข"


เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
จัดโครงการ "ปฏิบัติธรรมนำสุข" โดย ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวเปิดโครงการ เพื่ออบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 ตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมากโดยเชิญวิทยากร
ผู้มีชื่อเสียง ซึ่งได้รับการแนะนำจาก ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 2 ท่าน คือ พระวิทยากรจากวัดผาณิตาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา และแขกรับเชิญ พี่อ้อม (คุณสุนิสา สุขบุญสังข์) มาบรรยายในหัวข้อ "หลักธรรมในการดำเนินชีวิต" พร้อมแลกเปลี่ยนแนวความคิดกับนักศึกษา ณ ห้องประชุม 4701 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ชีวิน ชินดิลกวณิช : รายงาน

Download