หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ ปฏิบัติธรรมรักษาศีล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ ปฏิบัติธรรมรักษาศีล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2017-10-09 14:07:21

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ ปฏิบัติธรรมรักษาศีล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9


เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
จัดโครงการปฏิบัติธรรมรักษาศีล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งจัดให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รุ่นที่1) ซึ่งวันนี้เป็นวันแรก


โดยเรียนเชิญ ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2560 ณ วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพฯ


ชีวิน ชินดิลกวณิช : รายงาน