หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > ผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนฯ ได้เข้าร่วมแสดงผลงานการออกแบบในงาน STEDEX 17 ณ มหาวิทยาลัยปุตรา มาเลเซีย Universiti Putra Malaysia (UPM)
ผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนฯ ได้เข้าร่วมแสดงผลงานการออกแบบในงาน STEDEX 17 ณ มหาวิทยาลัยปุตรา มาเลเซีย Universiti Putra Malaysia (UPM)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-03-27 16:21:40

ผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนฯ ได้เข้าร่วมแสดงผลงานการออกแบบในงาน STEDEX 17 ณ มหาวิทยาลัยปุตรา มาเลเซีย Universiti Putra Malaysia (UPM)


เมื่อวันที่ 17 – 24 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร. พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับเชิญให้นำผลงานนักศึกษาของสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 20 ชิ้น จากนักศึกษา 4 คน เข้าร่วมแสดงผลงาน
การออกแบบซึ่งมีรากฐานจากงานวิจัย ในงาน STEDEX 17 ณ มหาวิทยาลัยปุตรา มาเลเซีย Universiti Putra Malaysia (UPM) ซึ่งผลงานของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานและได้รับคำชมเชยจาก อธิการบดี ของ UPM 

ซึ่งมาเป็นประธาน นอกจากนี้ ผศ.ดร.พลัง ยังได้เข้าพบ Dr. Nayan (Director ของวารสาร Pertanika) เพื่อหารือแนวทางในการนำผลงานวิชาการของอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สู่การตีพิมพ์ในวารสาร Pertanika ของ UPM ซึ่งอยู่ในฐาน SCOPUS


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

Download