หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > โครงการจิตอาสา พัฒนาชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
โครงการจิตอาสา พัฒนาชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2017-12-01 15:16:06

โครงการจิตอาสา พัฒนาชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร


เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
เพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญต่อการมีบทบาทและการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่อสังคมชุมชน โดยมีตัวแทนนักศึกษา จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาลัยสถาปัตยกรรม เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 160 คน ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะ ทำความสะอาดบริเวณ
วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร ชุมชนสวนอ้อย เขตดุสิต


นพปกรณ์ สนธิรัตน์ : รายงาน , ภาพข่าว

อุบลรัตน์ เดือดขุนทด : ภาพข่าว


>> ดูรูปภาพกิจกกรมทั้งหมด ผ่าน Facebook คณะเทคโนฯ ได้ที่นี่ <<


Download