หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ทำนุศิลปะและวัฒนธรรม > สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-08-21 15:42:29

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีพลังงาน) จัดกิจกรรมบายศรี ณ ห้องประชุม 4711 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


อาจารย์ชนมภัทร โตระสะ : ภาพข่าว


Download