หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ดร.พรภวิษย์ บุญศรีเมือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับเกียรติบัตรผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ดร.พรภวิษย์ บุญศรีเมือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับเกียรติบัตรผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-01-23 16:52:43

ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ดร.พรภวิษย์ บุญศรีเมือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับเกียรติบัตรผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ดร.พรภวิษย์ บุญศรีเมือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับเกียรติบัตรผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
จาก รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในงานการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาผลงานและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ (Fast Track) ประจำปีงบประมาณ 2561
ณ ห้องประชุมช่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

โชฐิรส พลไชยมาตย์ ถ่ายภาพ
Download