หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > Exchange of students and faculty members in accordance with international academic cooperation and promotion of ASEAN academic relations. Architectural and Design Students University Putra Malaysia (UPM)
Exchange of students and faculty members in accordance with international academic cooperation and promotion of ASEAN academic relations. Architectural and Design Students University Putra Malaysia (UPM)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-03-27 16:26:15

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ตามความร่วมมือทางวิชาการในต่างประเทศและส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวิชาการแห่งอาเซียน นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย


เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย รองคณบดี คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ MR.SAIFUL HASLEY BIN RAMLI MR.SHAHRUL AZMAN BIN SHAHBUDIN และนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ตามความร่วมมือทางวิชาการในต่างประเทศและส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวิชาการแห่งอาเซียน ในการนี้
ผศ.ดร.พลัง ได้พาคณะศึกษาดูงานเข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล อาคารจุธารัตนาภรณ์ และอาคารอาทรทิพยนิวาส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเป็นที่รวบรวมความรู้ทางด้านศิลปะ ทั้งดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะแนวต่างๆ สมัยรัตนโกสินทร์


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน


Exchange of students and faculty members in accordance with international academic cooperation and promotion of ASEAN academic relations. Architectural and Design Students University Putra Malaysia (UPM)


On January 17, 2018, at 10.00 am Asst. Prof. Dr. Palang Wongtanasuporn Dean Faculty of Industrial Technology with Associate Dean, Faculty, Academic Support Staff And students of the Faculty of Industrial Technology. Welcome to MR.SAIFUL HASLEY BIN RAMLI MR.SHAHRUL AZMAN BIN SHAHBUDIN and students of architecture and design. University Putra Malaysia  In the exchange of students and faculty members in accordance with international academic cooperation and the promotion of ASEAN academic relations. ผศ.ดร.พลัง has led the study team to meet the management of Suan Sunandha Rajabhat University. Visit the Museum of "สายสุทธานภดล" , "อาคารจุธารัตนาภรณ์" and "อาคารอาทรทิพยนิวาส"  This is a collection of art knowledge, music, dance and art. Rattanakosin Period


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : Report
Download