หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > Exchange student University Putra Malaysia Visit and study at the Demonstration School of Suan Sunandha Rajabhat University.
Exchange student University Putra Malaysia Visit and study at the Demonstration School of Suan Sunandha Rajabhat University.

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-03-27 16:26:30

นักศึกษาแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย 
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี 
รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมระบบการเรียนการสอน หลักสูตร English Program ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน


Exchange student University Putra Malaysia Visit and study at the Demonstration School of Suan Sunandha Rajabhat University.


On January 19, 2018, Asst. Prof. Dr. Palang Wongtanasuporn Dean of Faculty of Industrial Technology, accompanied by students in Architecture and Design University Putra Malaysia Visit and study at the Demonstration School of Suan Sunandha Rajabhat University. รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว Director of Demonstration School, Suan Sunandha Rajabhat University Welcoming and Visiting the English Program of the Secondary School Students at the Demonstration School of Suan Sunandha Rajabhat University.


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : ReportDownload