หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > Architectural and Design Students University Putra Malaysia Visit the magnificent Temple of the Emerald Buddha. (Wat Phra Kaew)
Architectural and Design Students University Putra Malaysia Visit the magnificent Temple of the Emerald Buddha. (Wat Phra Kaew)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-03-27 16:26:49

นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย เข้าชมความงดงามของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม


วันที่ 23 มกราคม 2561 ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
นำนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ตามความร่วมมือทางวิชาการในต่างประเทศและส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวิชาการแห่งอาเซียน เข้าชมความงดงามของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของไทย และในภาคบ่าย ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ หรือ
มิวเซียมสยาม ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงประวัติศาสตร์ความเป็นไทยตั้งแต่ยุคสุวรรณภูมิจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีการจัดแสดงเรื่องราวผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทำให้ดูน่าสนใจ


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน


Architectural and Design Students University Putra Malaysia Visit the magnificent Temple of the Emerald Buddha. (Wat Phra Kaew)


On January 23, 2018, Asst. Prof. Dr. Palang Wongtanasuporn Dean of Faculty of Industrial Technology Bringing students in architecture and design University Putra Malaysia In the exchange of students and faculty by academic cooperation in foreign countries and the promotion of academic relations of ASEAN. Visit the magnificent Temple of the Emerald Buddha. Or Wat Phra Kaew This is a priceless temple of Thailand and in the afternoon, visit the Museum of Siam from the Suvarnabhumi era to the present. It presents the story through modern technology that makes it interesting.


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : Report
Download