หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > Architectural and Design Students University Putra Malaysia Visit the Design Knowledge Center TCDC (Thailand Creative & Design Center)
Architectural and Design Students University Putra Malaysia Visit the Design Knowledge Center TCDC (Thailand Creative & Design Center)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-03-27 16:27:01

นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมศูนย์ความรู้ด้านการออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ TCDC (Thailand Creative & Design Center)


วานนี้ (24 มกราคม 2561) ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
นำนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ตามความร่วมมือทางวิชาการในต่างประเทศและส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวิชาการแห่งอาเซียน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ความรู้ด้านการออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ TCDC (Thailand Creative & Design Center) เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง
เขตบางรัก กรุงเทพฯ


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อุบลรัตน์ เดือดขุนทด : ภาพข่าว


Architectural and Design Students University Putra Malaysia Visit the Design Knowledge Center TCDC (Thailand Creative & Design Center)


On January 24, 2018 Asst. Prof. Dr. Palang Wongtanasuporn Dean of Faculty of Industrial Technology Bringing students in architecture and design University Putra Malaysia In the exchange of students and faculty by academic cooperation in foreign countries and the promotion of academic relations of ASEAN. Visit the Design Knowledge Center TCDC (Thailand Creative & Design Center) to increase knowledge of design and creativity at the Central Post Office. Bangsak Distinct Bangkok.

Download