หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > Architectural and Design Students University Putra Malaysia Visit Exhibition Hall, International Arts & Crafts Center (Public Organization) Bangsai District, Phra Nakhon Si Ayutthaya
Architectural and Design Students University Putra Malaysia Visit Exhibition Hall, International Arts & Crafts Center (Public Organization) Bangsai District, Phra Nakhon Si Ayutthaya

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-03-27 16:27:13

นักศึกษาแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมหอนิทรรศการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา


 วันที่ 22 มกราคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ตามความร่วมมือทางวิชาการในต่างประเทศและส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวิชาการแห่งอาเซียน เข้าเยี่ยมชมหอนิทรรศการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อ.บางไทรจ.พระนครศรีอยุธยา


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อุบลรัตน์ เดือนขุนทด : ภาพข่าว


Architectural and Design Students University Putra Malaysia Visit Exhibition Hall, International Arts & Crafts Center (Public Organization) Bangsai District, Phra Nakhon Si Ayutthaya


On January 22, 2018 Architectural and Design Students University Putra Malaysia In the exchange of students and faculty by academic cooperation in foreign countries and the promotion of academic relations of ASEAN. Visit the exhibition hall of the International Arts and Crafts Center. (Public Organization) Bangsai District, Phra Nakhon Si Ayutthaya


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : Report 

อุบลรัตน์ เดือนขุนทด : PhotographDownload