หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ ได้ลงในวารสารเพื่อการพิมพ์ไทย ปีที่ 41 ฉบับที่ 5 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ ได้ลงในวารสารเพื่อการพิมพ์ไทย ปีที่ 41 ฉบับที่ 5 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-03-13 16:49:26

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ ได้ลงในวารสารเพื่อการพิมพ์ไทย 
ปีที่ 41 ฉบับที่ 5 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561


สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ นำโดย อาจารย์ไกรพ เจริญโสภา หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาจารย์อพิณญา มุ่งอ้อมกลาง หัวหน้าแขนงการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์ ผศ.วีระ โชติธรรมาภรณ์ และ อาจารย์วัฒน์ พลอยศรี เข้าประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร โดยมี นายพิชัย ปัญญาอาวุธ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยให้การต้อนรับ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฟังจำนวนกว่า 70 คน ในการนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังได้ลงในวารสารเพื่อการพิมพ์ไทย ปีที่ 41 ฉบับที่ 5 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ผศ.วีระ โชติธรรมาภรณ์ : ภาพข่าว

Download