หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > อาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช อาจารย์ณรงค์ ณรงค์รัตน์ และอาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต เข้าร่วมอบรมQ-WAVE FPGA: เรียนรู้การสร้างระบบ Embedded Systems
อาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช อาจารย์ณรงค์ ณรงค์รัตน์ และอาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต เข้าร่วมอบรมQ-WAVE FPGA: เรียนรู้การสร้างระบบ Embedded Systems

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-03-26 12:22:22

อาจารย์เศรษฐกาล  โปร่งนุช อาจารย์ณรงค์ ณรงค์รัตน์ และอาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต เข้าร่วมอบรมQ-WAVE FPGA: เรียนรู้การสร้างระบบ Embedded Systems


เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม ฮิป โฮเต็ล (รัชดาภิเษก) อาจารย์เศรษฐกาล
โปร่งนุช อาจารย์ณรงค์ ณรงค์รัตน์
และอาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต เข้าร่วมอบรมQ-WAVE FPGA: เรียนรู้การสร้างระบบ Embedded Systems เบื้องต้นด้วย Xilinx Zynq FPGA (MiniZed) ในคอร์สอบรมเชิงปฎิบัติการนี้ จะเป็นการเรียนรู้เทคโนโลยีพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวสมัยใหม่ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ ไอเดีย เพื่อไปสร้างผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างของตนเองได้อย่างมืออาชีพ จัดโดย บริษัท คิว เวฟซิสเต็มส์ ร่วมมือกับ บริษัท Avnet Asia Pte Ltd

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช : ภาพข่าวDownload