หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว โครงการ/อบรม > "แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 5
"แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 5

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-08-21 15:07:36

"แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 5


เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา จัดโครงการอบรม "แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 5 ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ ให้ความรู้โดยท่านวิทยากร 
อาจารย์ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560 โดยละเอียด อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคต่างๆในการบริหารงานพัสดุ /

>> ดูภาพ และ Download ภาพกิจกรรมทั้งหมด ผ่าน Facebook คณะเทคโนฯ ได้ที่นี่ <<
>> ดูภาพ และ Download ภาพกิจกรรมทั้งหมด ผ่าน Facebook คณะเทคโนฯ ได้ที่นี่ <<

นพปกรณ์ สนธิรัตน์ : รายงาน / 

นพปกรณ์ สนธิรัตน์ , ทรงสันต์ คล้ายมาลี : ภาพข่าว
Download