หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ “ระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมการบิน”
สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ “ระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมการบิน”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-10-29 16:10:30

สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ “ระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมการบิน”


สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ “ระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมการบิน” ณ ห้อง 4711 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก คุณชัญญากาญจน์
รัศมีคุณารัตน์
ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท แอร์อินเตอร์ทรานสปอร์ต จำกัด และ
บริษัท พรีเมี่ยม แอร์ไลน์ จำกัด วิทยากรที่มาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาในเรื่องระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมการบิน

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อาจารย์ณฐพร  โชติภูรีพงศ์ : ภาพข่าว
Download