หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย จัดโครงการค่ายอาสาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อชุมชน
สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย จัดโครงการค่ายอาสาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อชุมชน

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-12-25 12:08:22

สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย จัดโครงการค่ายอาสาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อชุมชน


นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และคณาจารย์สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการค่ายอาสาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อชุมชนด้วยงานกราฟิกมัลติมิเดีย ณ โรงเรียนคลองมะค่าหิน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่
20 – 22 ธันวาคม 2561 เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และนำความรู้ด้านการออกแบบไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

อาจารย์สุภัทรา ลูกรักษ์ : ภาพข่าวDownload