หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562
บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-01-14 18:08:19

บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562


วันที่ 10 มกราคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งในปีการศึกษานี้มีผู้สนใจและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชาต่างๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้บรรยากาศในการรอสอบสัมภาษณ์เป็นไปอย่างคึกคัก โดยระหว่างการรอสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าสอบได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและฝึกซ้อมตอบคำถามในแบบต่างๆ ร่วมกัน เพื่อนำความรู้ ความสามารถ และผลงาน
มานำเสนอต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

>> ดูภาพ และ Download ภาพกิจกรรมทั้งหมด ผ่าน Facebook ได้ที่นี่ <<


Download