หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนฯ ประชุมหารือเตรียมความพร้อมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ประเทศมาเลเซีย
คณะเทคโนฯ ประชุมหารือเตรียมความพร้อมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ประเทศมาเลเซีย

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-03-27 16:22:13

คณะเทคโนฯ ประชุมหารือเตรียมความพร้อมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ประเทศมาเลเซีย


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดงานพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารา ประเทศมาเลเซีย ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43

สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อขยายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารา จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
Download