หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนฯ สวนสุนันทา จับมือ ม.เทคโนโลยีมารา ประเทศมาเลเซีย พัฒนาศักยภาพบุคลากร-นักศึกษาด้านเทคโนโลยี
คณะเทคโนฯ สวนสุนันทา จับมือ ม.เทคโนโลยีมารา ประเทศมาเลเซีย พัฒนาศักยภาพบุคลากร-นักศึกษาด้านเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-03-27 16:22:27

คณะเทคโนฯ สวนสุนันทา จับมือ ม.เทคโนโลยีมารา ประเทศมาเลเซีย  พัฒนาศักยภาพบุคลากร-นักศึกษาด้านเทคโนโลยี


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารา 
ประเทศมาเลเซีย (UiTM) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 โดยมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ Assoc .Prof. Dr. Shaiful Annuar Khalid อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารา

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันครั้งนี้ นับเป็นการส่งเสริมความร่วมมือการวิจัย และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ พัฒนาสื่อการเรียนรู้และโปรแกรมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีระหว่างอาจารย์และนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยร่วมกัน

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Dr.Azhari MdHashim คณบดีคณะศิลปะและการออกแบบ และ อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมด้วย


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

นพปกรณ์/ทรงสันต์ : ภาพข่าว


>> ดูรูปภาพทั้งหมดผ่าน Google Drive ได้ที่นี่ <<<
Download