หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมของชมรม “ปลูกป่าสร้างโลก” ออกค่ายอาสาปลูกป่าชายเลนและเข้าศึกษาเรียนรู้สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน ณ อุทยานนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมของชมรม “ปลูกป่าสร้างโลก” ออกค่ายอาสาปลูกป่าชายเลนและเข้าศึกษาเรียนรู้สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน ณ อุทยานนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-03-20 17:21:55

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมของชมรม “ปลูกป่าสร้างโลก” ออกค่ายอาสาปลูกป่าชายเลนและเข้าศึกษาเรียนรู้สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน ณ อุทยานนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี


เมื่อวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2562 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมของชมรม “ปลูกป่าสร้างโลก” ออกค่ายอาสาปลูกป่าชายเลนและเข้าศึกษาเรียนรู้สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน ณ อุทยานนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี


>> ดูภาพ และ Download ภาพกิจกรรมทั้งหมด ผ่าน Facebook ได้ที่นี่ <<
Download