หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > อาจารย์คณะเทคโนฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้การสร้างภาพลักษณ์สินค้าเกษตร
อาจารย์คณะเทคโนฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้การสร้างภาพลักษณ์สินค้าเกษตร

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-04-04 17:25:42

อาจารย์คณะเทคโนฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้การสร้างภาพลักษณ์สินค้าเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูล ไวจิตรกรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์สหภพ กลีบลำเจียก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ภาณุพงศ์ จันทน์ผลิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้สินค้าเกษตร ในหัวข้อ “การถ่ายรูปภาพสินค้าเพื่อสร้างแรงจูงใจในการซื้อสินค้า” ให้กับกลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในงานสัมมนาพัฒนาทักษะ และองค์ความรู้ด้านการสื่อสารการตลาด ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย


Download