หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร จัดโครงการสัมมนาวิชาชีพ Real estate challenges: impacts on FM and human wellbeing
นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร จัดโครงการสัมมนาวิชาชีพ Real estate challenges: impacts on FM and human wellbeing

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-04-30 15:29:14

นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร จัดโครงการสัมมนาวิชาชีพ Real estate challenges: impacts on FM and human wellbeing


เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร จัดโครงการสัมมนาวิชาชีพด้านการตรวจสอบอาคาร ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  ริรัตนพงษ์ บรรยายในหัวข้อ Real estate challenges: impacts on FM and human wellbeing และวิทยากร คุณปิติ อนนตพันธ์ บรรยายในหัวข้อ FM IoT future trend model to smart living and wellbeing ณ ห้อง 4711 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


>> ดูภาพ และ Download ภาพกิจกรรมทั้งหมด ผ่าน Facebook ได้ที่นี่ <<
Download