หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคารจัดโครงการสัมมนาวิชาชีพ ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “Future Building in Facility management”
นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคารจัดโครงการสัมมนาวิชาชีพ ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “Future Building in Facility management”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-04-30 15:28:39

นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคารจัดโครงการสัมมนาวิชาชีพ ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “Future Building in Facility management”


วันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนาวิชาชีพ ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “Future Building in Facility management” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ กอบัวแก้ว มาเป็นประธานเปิดงาน และขอขอบคุณวิทยากรผู้มากประสบการณ์จากสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) อาจารย์นฤมล ชมโฉม รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ที่ให้เกียรติบรรยายด้านบุคลิกภาพ เรื่อง การพัฒนาตนและบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้จัดการอาคาร ยุค 4.0 และคุณสุรัสวดี แย้มประโคน Makeup Artist มาให้ความรู้พร้อมเทคนิคการแก้ไขรูปหน้า และการแต่งหน้าให้เหมาะสมกับตนเอง


>> ดูภาพ และ Download ภาพกิจกรรมทั้งหมด ผ่าน Facebook ได้ที่นี่ <<
Download