หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > มรภ.สวนสุนันทา มอบปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ผู้บริหาร เอสบี เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป
มรภ.สวนสุนันทา มอบปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ผู้บริหาร เอสบี เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-06-19 14:11:22

มรภ.สวนสุนันทา มอบปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ผู้บริหาร เอสบี เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดให้มีพิธีสดุดีเกียรติคุณแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มอบครุยวิทยฐานะบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในงานฝึกซ้อมใหญ่บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2562 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รวม 9 ราย ในโอกาสนี้ คุณสรญา ชวาลดิฐ ผู้บริหารบริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป หนึ่งในบัณฑิตกิตติมศักดิ์ที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสภามหาวิทยาลัย มอบปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม โดยมี นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดี และผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี


Download