หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ทำนุศิลปะและวัฒนธรรม > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-09-02 11:58:45

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดพิธีไหว้ครูเป็นประจำทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ ตลอดจนทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
Download