หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าเยี่ยมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าเยี่ยมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-09-10 16:14:56

ท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าเยี่ยมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


วันที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าเยี่ยมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งในการเข้าเยี่ยมคณะฯ ในครั้งนี้เพื่อรับฟังการดำเนินงานของคณะฯ ในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงปัญหาและแนวทางในการพัฒนาคณะตลอดจนเรื่องความต้องการของส่วนงานที่จะให้สภามหาวิทยาลัยช่วยเหลือและสนับสนุน


Download