หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สวนสุนันทา ต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สวนสุนันทา ต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-09-13 15:55:20

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สวนสุนันทา 

ต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู

 วันที่ 11 กันยายน 2562 นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยรองคณบดี ให้การต้อนรับ LI Xiaoli (Dean School of International Education Director office of International Exchange & Cooperation) และ Zou Kejian (Vice secretary of CCPC Secretary of the Discipline Inspection Commission) ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสมาเยือนและหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ณ อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download