หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด จัดกิจกรรม LINK CAMPUS CABLING 2019 เสริมทักษะการฝึกปฏิบัติ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด จัดกิจกรรม LINK CAMPUS CABLING 2019 เสริมทักษะการฝึกปฏิบัติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-10-18 14:52:14

วันที่16 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น (Interlink Communication) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้นำเทคโนโลยีสาย LAN จัดกิจกรรม LINK CAMPUS CABLING 2019 ให้กับนักศึกษาเพื่อต่อยอดความรู้ในวิชาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพ ณ ห้อง 4711 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีอาจารย์สหภพ กลีบลำเจียก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการบรรยายเรื่อง Network Solution Infrastructure นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเสริมทักษะการฝึกปฏิบัติ (UTP TERMINATION WORKSHOP,FIBER OPTIC FUSION SPLICING WORKSHOP) โดยวิทยากร คุณณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ Marketing & Corporate Communication Director และ คุณสุริยา อินทวัฒนา Technical and Product Traning Engineer ซึ่งการอบรมดังกล่าวทำให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับ Network และสายสัญญาณเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งได้ประสบการณ์ในการลงมือปฏิบัติจริงพร้อมยังได้รับใบรับรอง (certificate) ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนก้าวเข้าสู่การทำงานในยุค ประเทศไทย 4.0 ต่อไป















Download