หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ทุนการศึกษา > คณะเทคโนฯ ร่วมมอบรางวัลทุนการศึกษา CREATIVE AWARD แก่ทีมผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ประจำปี 2562
คณะเทคโนฯ ร่วมมอบรางวัลทุนการศึกษา CREATIVE AWARD แก่ทีมผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ประจำปี 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-08-07 14:54:54

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมมอบรางวัลทุนการศึกษา CREATIVE AWARD ประเภทการแข่งขัน BEAM ROBOT IN SPACE แก่ทีมผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ประจำปี 2562 “SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2019” เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์  โดยมี อาจารย์สหภพ กลีบลำเจียก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้มอบรางวัล

สำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์ประจำปี 2562 “SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2019” ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ภายใต้ชื่องาน “ROBOTS IN SPACE” ระหว่างวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2562 โดยศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อชิงทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีโอกาสคิดออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ โดยบูรณาการความรู้วิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถทำงานตามโจทย์ที่กำหนด อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สนับสนุน ส่งเสริม และกระตุ้นให้ครูและนักเรียนได้ฝึกการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลต่อชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

Download