หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนฯที่ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม วิจัย ประดิษฐ์และสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนฯที่ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม วิจัย ประดิษฐ์และสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-12-04 14:53:10

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม วิจัย ประดิษฐ์และสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ ในงาน “International Innovation and Invention Competition 2019 (IIIC 2019)” ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2562 ณ Taipei Ambassador Hotel ประเทศไต้หวัน

ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล ดังนี้

1. นายนเรนทร์สูร พรหมแสง นักศึกษาแขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีอาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold medal) ผลงาน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวสารไทย (Chow Na Know)

2. นายสุกิจ จงกาญจนาสุนทร นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมสกุล จีระศิลป์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (Silver medal) ผลงาน การออกแบบกลอง Kahong จากเศษวัสดุและดินสอสี (Smart Kahong)Download