หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-01-10 16:00:11

8 มกราคม 2563 ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563
Download