หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ ดร.กวินท์ พินจำรัส รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เพื่อหารือแนวทางการจัดการศึกษาในสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและการร่วมมือทางวิชาการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ ดร.กวินท์ พินจำรัส รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เพื่อหารือแนวทางการจัดการศึกษาในสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและการร่วมมือทางวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-02-05 12:11:19

วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบหมายให้อาจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ไสว ศิริทองถาวร หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ ดร.กวินท์ พินจำรัส รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร (ฝ่ายวิชาการ) เพื่อหารือแนวทางการจัดการศึกษาในสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและการร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์


 Download