หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย จัดโครงการการ ออกแบบภาพเพื่อสื่อความหมาย ณ ห้อง 4705 อาคาร 47
สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย จัดโครงการการ ออกแบบภาพเพื่อสื่อความหมาย ณ ห้อง 4705 อาคาร 47

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-02-11 14:56:14

เวลา 09.00 น. สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการการออกแบบภาพเพื่อสื่อความหมาย ณ ห้อง 4705 อาคาร 47 ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก คุณฐิติภัทร ฟองเลิศกุล และคุณสุทธิดา แจ่มจันทร์ บริษัท Kantar TNS Thailandในการเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง แนวคิดและการออกแบบภาพเพื่อสื่อความหมาย และการใช้ภาพสื่อความหมายในการออกแบบกราฟิก
Download