หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แนะแนว การศึกษาต่อให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แนะแนว การศึกษาต่อให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-02-11 15:37:18

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 นางสาวชุติมา บูรณะนางสาวธัญญารัตน์ ไอซิม และนางสาวณัฐฐาพร คำโสมศรี ผู้แทนนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Download